ช่อง 3 แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 101 ปี กรมสรรพากร

328

  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 คณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณดวงรัตน์ มหาวนิช และ คุณวรวรรณ ติณสูลานนท์ รองผู้จัดการฝ่ายฯ เดินทางไปแสดงความยินดีกับ นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบ 101 ปี พร้อมกับร่วมบริจาคเงินเพื่อมูลนิธิการผ่าตัดหัวใจเด็ก

    โดยทุกปี ทางสรรพากรจะจัดกิจกรรมมากมาย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ชาวสรรพากร และองค์กรที่มาร่วมงาน และยังจัดให้มีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรที่ระลึก แก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ข้าราชการตัวอย่าง ข้าราชการผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามสืบเนื่องไป