ผู้บริหารช่อง 3 มอบเงินรายได้จากการออกร้านกาชาดประจำปี 2559

214

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559  ผู้แทนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ  ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะ ได้นำเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2559 จำนวน 1,000,000 บาท ไปมอบแก่ หม่อมราชวงศ์ ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายจัดหารายได้ และ ผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ณ ตึกอำนวยนรธรรม สภากาชาดไทย