ช่อง 3 ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

879

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ผู้บริหารจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ คุณธีรพงษ์ พุ่มบ้านเซ่า ผู้จัดการแผนกสื่อประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ครบ 13 ปี พร้อมสมทบทุนในกิจกรรมการกุศล และสาธารณประโยชน์ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ดอนเมือง

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ มีภารกิจในการพิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนา และ ดำเนินการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ การช่วยเหลือประชาชน และการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินพล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ มีเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ โดยมีวิสัยทัศน์ ที่ว่า มุ่งสู่องค์กรคุณภาพในการส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงรุก สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธากองทัพอากาศต่อสาธารณชนอย่างยั่งยืน และพร้อมจะก้าวไปสู่การเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน