ช่อง 3 ร่วมร้องเพลงสรรเสริญฯ ถวายสัตย์แสดงความจงรักภักดี

626

เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น.ณ ลานหน้าอาคารมาลีนนท์  ถนนพระราม ๔   คณะผู้บริหาร ผู้จัดละคร ผู้จัดรายการ ผู้ประกาศข่าว ดารานักแสดง รวมถึงพนักงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และบริษัทในเครือ  รวมใจกันถวายสัตย์แสดงความภักดี เริ่มต้นพิธีการด้วยการเคารพธงชาติร่วมกัน จากนั้นจึงพร้อมใจกันกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และร่วมกันน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89   โดยพิธีการดังกล่าวรับสัญญาณถ่ายทอดสดจากทำเนียบรัฐบาล ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พร้อมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนในต่างจังหวัดทั่วราชอาณาจักรไทย