ช่อง 3 ร่วมถวายเงินสร้างเสาค้ำต้นโพธิ์-บูรณะเสนาสนะ พุทธคยา ที่อินเดีย

692

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะทำงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดย คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และทีมนักแสดง อาทิ คุณเอกพงศ์ จงเกษกรณ์  , คุณสุรินทร คารวุตม์  , คุณภาราดา ชัชวาลโชติกุล  และ คุณภัทรากร ตั้งศุภกุล ได้นำเงินที่ได้จากการประมูลภาพ ณเดชน์-ญาญ่า  และเงินจากการโหวตผ่านระบบ SMS ในกิจกรรม  TV3 FANCLUB AWARD 2015   ไปถวายแด่ พระธรรมโพธิวงศ์(วีรยุทธ์ วีรยุทโธ)เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา935 หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย  เพื่อสร้างเสาค้ำต้นโพธิ์ และ บูรณะเสนาสนะ พุทธคยา ประเทศอินเดีย  และยังได้ถวายปัจจัยแด่พระธีรนันด์ พระคณะกรรมการ ผู้ดูและรักษาพุทธคยา  ซึ่งเป็นหนึ่งใสสี่สังเวชนียสถาน รวมถึงยังได้ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ร้อยดวงใจน้อมนำบุญสู่ดินแดนพุทธภูมิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงยังได้สวดมนต์และพันผ้ามงคลที่เสากำแพงที่ล้อมรอบต้นโพธิ์ตรัสรู้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะทำงาน

ทั้งนี้ยังได้รับความเมตตาจาก  พระครูวินัยธรปิโยรส ปัญญาวัฑฒโน  พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร ในการนำชมสถานที่สำคัญบริเวณพุทธคยา และสถานที่สำคัญในพุทธศาสนาใน ตำบลพุทธคยา รัฐพิหาร   รวมถึงยังได้เดินทางไปยังวัดไทยนาลันทา เมืองราชคฤห์ เพื่อทำการศึกษาพุทธสถาน อาทิ มหาวิทยาลันนาลันทา หลวงพ่อองค์ดำ ตโปทาราม  ทั้งนี้ยังได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ รัชกาลที่ ๙ มีพระครูปริยัติธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนาลันทา เป็นประธานในพิธีดังกล่าว