ช่อง 3 ถวายหนังสือ สัมมาทิฏฐิ และของที่ระลึกแด่คณะพระชั้นผู้ใหญ่ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

728

เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น.สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย คุณดวงรัตน์   มหาวนิช  รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์  พร้อมด้วย แก้ม-ชัญญา วงศ์ลาภพานิช  ตัวแทนสาวไทยไปประกวดมิสไชนีสฯ 2017 ได้เดินทางไปวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร  เพื่อมอบหนังสือ”สัมมาทิฏฐิ”ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ ซึ่งรวบรวมจากการแสดงธรรมของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จำนวน 200 เล่ม พร้อมของที่ระลึกแด่ สมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร  พร้อมคณะพระชั้นผู้ใหญ่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร  พระธรรมมงคลวุฒาจารย์  , พระราชรัตนมงคล และ พระครูสังฆสิทธิกร

โดยภายหลังถวายหนังสือแล้ว เจ้าอาวาสและคณะพระชั้นผู้ใหญ่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ได้ให้ข้อคิดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต และให้นำไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ พร้อมกับได้ประทานพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในปีใหม่นี้