นักแสดงช่อง 3 ร่วมถวายภัตตาหารเพล แด่ สมเด็จพระวันรัต เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560

809

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ศิลปินนักแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้แก่ คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณภาราดา ชัชวาลโชติกุล(เฟริสท์)คุณคนัสนันท์ นักตะเฆ่(มาร์ค)และคุณลลินา ชูเอ็ทท์(ลีน่า)ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพล แด่สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 ทั้งนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตยังเมตตาให้โอวาทธรรม เพื่อใช้ประพฤติปฏิบัติในปี 2560 อีกด้วย