คณะผู้บริหารช่อง 3 แสดงความยินดีและบริจาคเงินช่วยเหลือทหารฯ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 59 ปี ททบ.5

790

เมื่อเช้าวันพุธที่ 25 มกราคม 2560  คณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  นำโดย นายสุรินทร์  กฤตยางพงศ์พันธุ์  รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายสำราญ ฉัตรโท  , นายคชาชาญ มงคลเจริญ  , นาย ไพโรจน์ ปินแก้ว  , นายปราโมทย์ วุฑฒิสาร  ,  นายองอาจ โพธิวร  , นายบริสุทธิ์  บูรณะสัมฤทธิ, นางดวงรัตน์  มหาวนิช  และ นางวรวรรณ  ติณสูลานนท์  ได้ไปแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนา สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ครบรอบปีที่ 59   และร่วมบริจาคเงินสมทบเข้าบัญชี  “เงินทุนเพื่อช่วยเหลือทหารที่ปกป้องอธิปไตย” แก่ พลเอก ราชรักษ์ เรียนพืชน์   กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  ณ  ททบ.5   อาคารเบญจรังสฤษฏ์.