คณะผู้บริหารช่อง 3 ผู้จัดละคร นักแสดง และพนักงาน ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ รับศักราชใหม่ ปี 2560

654

เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ  “เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐” นิมนต์สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ จำนวน ๙ รูป ได้แก่   สมเด็จพระมหามุนีวงศ์  เจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร, พระพรหมมุนี  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร, พระพรหมสิทธิ  เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรวิหาร, พระพรหมเสนาบดี  เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร, พระธรรมรัตนดิลก  เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม, พระธรรมปราโมกข์  เจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร,  พระเทพปฏิภาณกวี  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, พระราชวรมุนี   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร  และ  พระศากยวงศ์วิสุทธิ์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร   มาเจริญพระพุทธมนต์ในงานทำบุญรับปีพุทธศักราชใหม่ 2560  เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และ ถวายพระพรชัยมงคล แด่  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทั้งนี้เพื่อความสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจในการเริ่มทำงานในปีใหม่นี้แก่ คณะผู้บริหาร,ศิลปินนักแสดง,พนักงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และบริษัทในเครือ บีอีซีเวิลด์ จำกัด(มหาชน)ณ ชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์