นักแสดงช่อง 3 เข้าเฝ้าฯ ถวายสักการะ แด่สมเด็จพระสังฆราชฯ องค์ที่ ๒๐

677

ทีมนักแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เฟิสท์-เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ , เฟริสท์-ภาราดา ชัชวาลโชติกุล และ ไหยหยา-วรินทร์ลดา ปิยะวิรัทธิ์ เข้าเฝ้าฯ ถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

โดยพระเอกหนุ่ม เฟริสท์-ภาราดา ชัชวาลโชติกุล กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ และเพิ่งเข้ารับรางวัล ทูตพระพุทธศาสนา ประจำวันมาฆบูชา 2560 จากสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จะขอเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดี เผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้กับเยาวชนต่อไป”

ทางด้านนางเอกสาว ไหยหยา-วรินทร์ลดา ปิยะวิรัทธิ์ เผยว่า “จะขอปฏิบัติตนเป็นคนดี พร้อมเชิญชวนชาวพุทธทุกคนหันมาเข้าวัด ทำบุญ ฟังธรรม เพื่อให้จิตใจเราสงบขึ้น”

ปิดท้ายด้วยพระเอก เฟิสท์-เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ กล่าวว่า “ในฐานะนักแสดง จะขอปฏิบัติตนเป็นคนดี ประพฤติอยู่ในศีลธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน”