ช่อง 3 ร่วมงานรำลึก วันวิทยุกระจายเสียงไทย พร้อมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

637

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย คุณดวงรัตน์  มหาวนิช และ คุณวรวรรณ ติณสูลานนท์ รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์  เดินทางไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมงานรำลึก  “วันวิทยุกระจายเสียงไทย”(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ของทุกปี)วางพานพุ่มสักการะ  พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน  พระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย และร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส  “87 ปี วิทยุกระจายเสียงไทย” พร้อมกันนี้ทางสถานีฯ ยังได้บริจาคเงินสมทบ กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ในครั้งนี้ด้วย