มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบศูนย์การเรียนรู้-สื่อการสอน ให้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง จ.ตาก

623

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิครอบครัวข่าว นำโดย คุณธนากร กุลตังวัฒนา กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ , คุณดวงรัตน์ มหาวนิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิฯ พร้อมทั้ง เฟิสท์-เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ , เฟริสท์-ภารดา ชัชวาลโชติกุล และ พลอย-ภัทรากร ตั้งศุภกุล เดินทางไปยังสนามบินแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อมาดูงานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านมอป่า อ.แม่ระมาด จ.ตาก ร่วมกับ ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ ประธานที่ปรึกษาเลขาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาไทย , นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา กศน.จังหวัดตาก และ นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก โดยทางมูลนิธิครอบครัวข่าว ได้มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน สื่อการเรียนการสอนไว้แล้ว

การนี้ คณะผู้บริหาร ดารานักแสดง ช่อง 3 ได้ไปมอบสิ่งของ และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ ในพื้นที่ แล้วจึงพากันเดินทางไปร่วมกันทำฝายชุมชน ปลูกบุก สร้างป่า สร้างรายได้ ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหย่อมบ้านมอป่า เพื่อสร้างความมีส่วนร่วม อนุรักษ์ป่าไม้ สายน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในหน้าแล้ง ตลอดจนยังได้เรียนรู้ร่วมกันในการดูแลต้นน้ำ บำรุงรักษ์ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ