ครบรอบ 47 ปี ช่อง 3 ชวนร่วมบริจาคสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

197

งานวาระครบรอบ 47 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560  โดยในปีนี้ ทางสถานีฯ ยังคงของดรับกระเช้าดอกไม้อวยพร  เปลี่ยนเป็นการร่วมบริจาคเงินสมทบทุน  กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ในมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

ทั้งนี้ ทางกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ฯ จะได้นำไปจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อช่วยให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก)เป็นที่พึ่งของคนไข้เด็ก และเพื่อการพัฒนาสถาบันฯ ให้พร้อมเป็นหลักของประเทศในการดูแลทารกและเด็กพิการแต่กำเนิด รวมทั้งทารกคลอดก่อนกำหนดครบวงจร …หากเด็กป่วยเข้าถึงการวินิจฉัยและรักษาได้ยิ่งเร็ว ความพิการก็ยิ่งลดน้อยลง โอกาสรอดก็มากขึ้น สามารถกลับสู่อ้อมอก ครอบครัว และเป็นอนาคตให้สังคมได้เร็วขึ้น

หากท่านประสงค์จะมอบเช็คแทนเงินสด สามารถทำเช็คสั่งจ่าย ดังนี้

– สั่งจ่ายเช็คในนาม

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ

The Children’sHospital Foundation  QSNICH

-โอนเงินเข้าบัญชี

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ

ธ.ไทยพาณิชย์ สำนักรัชโยธิน เลขที่ 111-410586-1

Transfer to  : The Children’sHospital Foundation  QSNICH

Siam Commercial Bank,Rachayothin Branch,Account Number 111-410 586-1

(ใบเสร็จนำไปลดหย่อนภาษีได้)

*รายละเอียดเพิ่มเติมโทรสายตรง 1415 กด6 โทรสาร 02 640 9360/ มือถือ 088 874 4671