ช่อง3 ปลื้มปีติได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทาน และประทานแจกันดอกไม้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี พร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆ ร่วมอวยพร

199

คณะผู้บริหาร ศิลปินนักแสดง พนักงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ปลื้มปิติที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานและประทานแจกันดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 47 ปี ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  ในวันที่ 26 มีนาคม 2560  รวมทั้งยังมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมอวยพร พร้อมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก และทำบุญเลี้ยงพระ ไปเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์

โดยบรรยากาศในช่วงเช้าที่อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์  ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์  เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน มามอบแก่ทางสถานีฯ โดยมี คุณประชุม มาลีนนท์ รองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน)เป็นผู้รับแจกันดอกไม้พระราชทาน พร้อมทั้งยังมีคณะผู้บริหาร อาทิ คุณสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์  , คุณอรอุมา มาลีนนท์  , คุณวรวรรธน์ มาลีนนท์  , คุณทศพล มาลีนนท์  , คุณวัลลิภา มาลีนนท์  , คุณปิ่นกมล มาลีนนท์  , คุณปิยวดี มาลีนนท์  , คุณสมรักษ์ ณรงค์วิชัย  ,  คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ฯลฯ  เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค จากตัวแทนภาคีภาครัฐและเอกชน โดยมีดารา-นักแสดง  ผู้ประกาศข่าว ช่อง 3 มาร่วมให้การต้อนรับ อาทิ  เจมส์ จิรายุ  , บอย ปกรณ์  , มาร์กี้ ราศี  , เจมส์ มาร์  , แมท ภีรนีย์  , เฟิสท์ เอกพงศ์  , บอล จิตรภาณุ  , มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2016  ฯลฯ

จากนั้นเวลา 11.30 น.ทางสถานีฯ ได้นิมนต์พระราชาคณะ มาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ได้แก่ พระพรหมมังคลาจารย์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร  , พระธรรมปัญญาบดี  เจ้าอาวาส วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร  , พระธรรมบัณฑิต  เจ้าอาวาส วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก  , พระเทพวรคุณ  เจ้าอาวาส วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร  , พระราชรัตนมงคล  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร  , พระราชจริยาภรณ์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  , พระราชสารเวที  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร  , พระราชพัฒนากร  เจ้าอาวาส วัดปริวาสราชสงคราม  และ พระศรีมุนีวงศ์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

ซึ่งตลอดทั้งวันได้มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ตลอดจนบุคคลในวงการบันเทิงได้มาร่วมอวยพร ซึ่งในปีนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ขอความร่วมมืองดรับแจกัน และกระเช้าดอกไม้ต่างๆ เปลี่ยนเป็นการร่วมบริจาคเงินสมทบทุน  กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ในมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โดยสามารถสั่งจ่ายเช็คชื่อบัญชี  “มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ”  สรุปยอดเงินบริจาค ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560  (เวลา 16.00 น.)เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิน 1,630,000 บาท โดยเงินที่ได้รับทั้งหมดจะนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อช่วยให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก)เป็นที่พึ่งของคนไข้เด็ก และเพื่อการพัฒนาสถาบันฯ ให้พร้อมเป็นหลักของประเทศในการดูแลทารกและเด็กพิการแต่กำเนิด รวมทั้งทารกคลอดก่อนกำหนดครบวงจร เพื่อให้เด็กที่ป่วยได้รับการวินิจฉัยและทำการรักษาสามารถกลับสู่อ้อมอก ครอบครัว และเป็นอนาคตให้สังคมได้เร็วขึ้น

สำหรับประชาชนที่อยากจะร่วมอวยพรช่อง 3 และบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สามารถบริจาคผ่านระบบ SMS เพียงกด  *948*1415*100#  แล้วกดโทรออก(สำหรับการบริจาค 100 บาท/ครั้ง)และสามารถร่วมอวยพรออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  www.thaitv3.com/47th ได้ตั้งแต่วันนี้-26 มีนาคม 2560