ละคร ดวงใจพิสุทธิ์ รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ในงานวันแห่งครอบครัว 2560

221

เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ทีมนักแสดงจากละคร ดวงใจพิสุทธิ์ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็นในงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2560 จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

โดยมีนักแสดงนำ อาทิ สน-ยุกต์ ส่งไพศาล , แยม-มทิรา ตันติประสุต , เขม-นราวิชญ์ จิตรบรรจง และ น้องรถบัส-ด.ช.ภคพล ตัณฆ์พาณิชย์ เข้ารับรางวัลในสาขาสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว จาก พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเป็นละครที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของครอบครัว และผู้มีส่วนในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก นอกจากนี้น้องรถบัสพร้อมกับคุณแม่ ยังเป็นตัวแทนคุณแม่งามทิพย์ ของครอบครัวฉัตรบริรักษ์ รับรางวัลในฐานะคุณแม่ที่สามารถเลี้ยงดูลูกได้เป็นอย่างดี โดยในงานมีการมอบรางวัลให้กับบุคคลและผู้มีชื่อเสียง รวมทั้งสิ้น 91 รางวัล ทั้งนี้นักแสดงเผยว่า รู้สึกภูมิใจที่ละครของตัวเองได้มีส่วนส่งเสริมสถาบันครอบครัว และช่วงสงกรานต์นี้ก็ตั้งใจว่าจะใช้เวลากับครอบครัวด้วย