คณะผู้บริหาร ผู้จัดละคร นักแสดง ช่อง 3 ทำบุญตักบาตรรับวันขึ้นปีใหม่ไทย-รดน้ำอวยพรพระผู้ใหญ่

218

เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ผู้จัดละคร และนักแสดงช่อง 3 นำโดย คุณประชุม มาลีนนท์  รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยภริยา  คุณสกลศรี มาลีนนท์  , คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ   ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์  , คุณดวงรัตน์ มหาวนิช  รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์  , คุณดาลัด คุปตะเวทิน รองผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการ  , คุณวัชระ คุปตเวทิน  , คุณวิรากานต์ เสณีตันติกุล  , คุณณัฐพล วิริยะชัย, คุณจักรพันธ์ จันโอ  , คุณภาราดา ชัชวาลโชติกุล และ คุณวรินทร์ลดา ปิยะวิรัทธิ์  ร่วมตักบาตรพระสังฆราช และ ฟังธรรมจาก พระพรหมมุนี วัดราชบพิธ จากนั้น เดินทางไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อรดน้ำขอพรจากสมเด็จพระวันรัต พร้อมถวายเพล รวมถึงยังได้รดน้ำขอพร จาก พระธรรมมงคลวุฒาจารย์  และ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์