ช่อง 3 รับมอบเงินบริจาคจาก คิง พาวเวอร์ ร่วมสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

217

เมื่อช่วงเช้า วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  นำโดย คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบเงินบริจาคจาก คิง พาวเวอร์ โดยมี คุณสุพรรณี ตันเอี่ยม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร คิง พาวเวอร์  เดินทางมามอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุน  กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ในมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก  เนื่องในวาระครบรอบ 47 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3   ณ ชั้น G อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์(M2)

โดยเงินที่ได้รับทั้งหมดจะนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อช่วยให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก)เป็นที่พึ่งของคนไข้เด็ก และเพื่อการพัฒนาสถาบันฯ ให้พร้อมเป็นหลักของประเทศในการดูแลทารกและเด็กพิการแต่กำเนิด  รวมทั้งทารกคลอดก่อนกำหนดครบวงจร เพื่อให้เด็กที่ป่วยได้รับการวินิจฉัยและทำการรักษาสามารถกลับสู่อ้อมอก ครอบครัว และเป็นอนาคตให้สังคมได้เร็วขึ้น