ช่อง 3 ร่วมพิธีมุทิตาธรรม พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร หลังรับรางวัล เสาเสมาธรรมจักร เทศกาลวิสาขบูชา 2560

198

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ และทรงพระราชทานรางวัล “เสาเสมาธรรมจักร” รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ แก่ พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 ณ พลับพลาพิธี บริเวณลานอาคารอินเดอร์สเตเดียม สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานคร

และในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 คณะตัวแทนสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีมุทิตาธรรม พร้อมร่วมถวายพวงมาลัยดอกไม้ แด่ พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร รองเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย พร้อมด้วยคณะญาติโยมร่วมแสดงความยินดี ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ยังมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านในชุด รำแกลมอแกลออ จากชาวกูยสุรินทร์ ในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาอีกด้วย