เที่ยงวันทันเหตุการณ์–เที่ยงเปิดประเด็น รับคณะนักศึกษา ถ่ายทอดความรู้ ม.มหิดล

1458

เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา รายการข่าวภาคเที่ยงจาก 2 ช่องของครอบครัวข่าวอย่าง ช่วง “เที่ยงวันทันเหตุการณ์” ทางช่อง 33HD โดยสองพิธีกร ดร.อริสรา กำธรเจริญ และ ภาษิต อภิญญาวาท ร่วมด้วยช่วง “เที่ยงเปิดประเด็น” ทาง ช่อง 3 Family ช่อง 13 โดยพิธีกรสาว นวนันท์ บำรุงพฤกษ์ – กมลวรรณ ตรีพงศ์ และ ชลพรรษา นารูลา ช่วงข่าวต่างประเทศ แทคทีมร่วมกันเป็นรุ่นพี่สื่อมวลชนต้นแบบที่ดี เปิดสถานีให้การต้อนรับ รวมถึงให้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทำงานแก่คณะนักศึกษา กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ในระหว่างเดินทางมาศึกษาดูงานกับครอบครัวข่าว 3

โดยคณะเยี่ยมทั้งหมด ได้เข้าชมส่วนต่างๆ ของสถานี ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ อาทิ ห้องควบคุมรายการ ห้องส่งของสถานี สัมผัสงานเบื้องหลังการผลิตรายการข่าว การออกอากาศรายการสด การใช้อุปกรณ์กล้องถ่ายทำ การจัดแสง การกำกับเวที การจัดเตรียมสคริปข่าว รวมทั้งงานในส่วนเบื้องหน้าของทีมพิธีกรกับการรายงานข่าว การใช้ภาษาไทยในการดำเนินรายการ ผ่านทางทีมผู้ประกาศมืออาชีพประจำรายการ ในรูปแบบรายการและสถานการณ์ข่าวที่แตกต่างกัน รวมถึงร่วมพูดคุยสัมภาษณ์เทคนิคการทำงาน ปัญหาและแนวทางแก้ไขในรูปแบบต่างๆ ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ตลอดจนคำแนะนำในการทำงานสายงานข่าวและผู้ประกาศข่าว จากพี่ๆผู้ประกาศเจ้าบ้าน ซึ่งต่างก็เต็มใจตอบข้อซักถามจากน้องๆอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจสำหรับเลือกสายงานในอนาคต พร้อมนำความรู้และประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป