ช่อง 3 รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นองค์กรสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2560

191

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  นำโดย คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนักแสดงจากละคร เมียหลวง  คาริสา สปริงเก็ตต์  และ  วิคเตอร์-ปวรพัฒน์ จารุศักดิ์วีรกุล  เข้าร่วมงาน Good Society Expo  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ในการนี้ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และภาคีเครือข่ายคนพิการ ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  ในฐานะองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคมด้านการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2560 จากหม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ  ปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร โดยมีคุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนสถานีฯ ขึ้นรับมอบเกียรติบัตร

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการและบูธกิจกรรมแสดงผลงานหัตถกรรมและผลงานสร้างสรรค์จากฝีมือคนพิการ เพื่อให้สังคมได้เห็นถึงศักยภาพของคนพิการ ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ จึงได้ร่วมจัดนิทรรศการ Social Inclusion Pavilion  ภายใต้แนวคิด  “One Day วันค้นพบตัวเขาในตัวเรา” มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้สังคมได้เห็นความหลากหลายของศักยภาพคนพิการ และสนับสนุนโอกาสแก่คนพิการ ร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อให้เกิดการยอมรับคนพิการอย่างกว้างขวางมากขึ้น