นักแสดงช่อง 3 เข้ารับพระราชทาน เข็มวันอานันทมหิดล จากสมเด็จพระเทพรัตนฯ

269

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายก-สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พ.ศ.2560  เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แล้วพระราชทานเงินแก่คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน  “เข็มวันอานันทมหิดล” แก่ผู้ทำคุณงามความดีช่วยเหลือสภากาชาดไทย ในการนี้นักแสดงจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  แจ๊ค-จักรพันธ์ จันโอ  , โซ่-ธัชพล เสือทองคำ, ฟีฟ่า-เปรมอนันต์ ศรีพานิช  , ปอม-ภาสกร เครือโสภณ รวมถึงผู้จัดละคร คุณอรุโณชา ภาณุพันธ์ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกในครั้งนี้ด้วย  ณ ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย