คุณประชุม มาลีนนท์ รับกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจากคณะผู้บริหารโอสถสภา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

203

เมื่อช่วงเช้า วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คุณประชุม มาลีนนท์ รองประธานกรรมการ  , กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน) รับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจากคณะผู้บริหารโอสถสภา นำโดยคุณกิตติ ชัมพุนท์พงศ์President, Future Marketing Communications Group และ Chairman/CEO, Spa-Hakuhodo  , คุณสมชาย บุษราตระกูลManaging Director, Spa-Hakuhodo  , คุณสุพรรณี จารุวัฒนะSenior Vice President, Future Marketing Communications Group  , คุณสันติ วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานกรรมการบริหาร Media Associated และ Director TIME BROADCAST   และคุณภริตา วิริยะรังสฤษฏ์Managing  Director,TIME BROADCAST   เนื่องในโอกาสคุณประชุม มาลีนนท์เข้ารับตำแหน่งใหม่เป็น  รองประธานกรรมการ,กรรมการบริหาร และ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน)หรือ Group CEO(Group Chief Executive Officer)

ในการนี้คุณประชุม มาลีนนท์  ยังได้มอบของที่ระลึกแก่คณะผู้บริหารโอสถสภา โดยมีคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องรับรองชั้น 31 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์