ช่อง 3 ร่วมหาแนวทางทำโครงการใจดี ใจสบาย เพื่อระดมทุนสร้างศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รพ.มหาราช นครราชสีมา

219

เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ผู้แทนคณะแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้เดินทางไปยัง วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)  ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พร้อมกันนี้ยังได้เรียนปรึกษาและระดมความคิดเบื้องต้นกับ หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม และคณะทำงาน ในโครงการใจดี ใจสบาย เพื่อระดมทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)  รพ.มหาราชนครราชสีมา

โดยการนี้ น.ส. วราภรณ์ พันธุเมธากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลิง แอนด์ ลี เท็กซ์ไทล์ จำกัด ยังร่วมถวายเงินเพื่อร่วมสร้างอาคารฯ แด่ หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม จำนวน 1,000,000 บาท

สรุปยอดบริจาคผ่านกองทุนหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เพื่อสมทบสร้างอาคารฯ ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2560  ทั้งสิ้น  94,374,042.88  บาท

ผู้ที่ต้องการร่วมสมทบปัจจัยกับหลวงพ่อกัณหา ยังสามารถร่วมสมทบทุนปัจจัย โดยเข้าบัญชี กองทุนหลวงพ่อกัณหา เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลมหาราช ได้ 3 ช่องทาง

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี  982-6-07027-0

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี  285-5-75225-5

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี  503-298924-6