ออกัส วชิรวิชญ์-พรีม รณิดา เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณฯ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560

242

เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นักแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ออกัส-วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์ และ พรีม-รณิดา เตชสิทธิ์ เดินทางเข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ 2 นักแสดงจากช่อง 3 ออกัส-วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์ และ พรีม รณิดา เตชสิทธิ์ ได้เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณฯ จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ด้านศิลปินดาราที่เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่องานรณรงค์ป้องกันภัยจากแอลกอฮอล์

ออกัส วชิรวิชญ์ กล่าวถึงความรู้สึกว่า”รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณฯ จากพระองค์ท่าน ผมอยากจะขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนทุกคน ลด ละ เลิกดื่มสุรากันในช่วงเข้าพรรษา และไม่ใช่แค่ในช่วงเข้าพรรษา แต่ยังสามารถลด ละ เลิก ได้ในทุกโอกาสหากทุกคนมีความตั้งใจ เพื่อตัวเองและคนที่เรารักนะครับ”

ทางด้าน พรีม รณิดา เผยว่า”ในฐานะที่เป็นนักแสดง อยากจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน ให้โอกาสในช่วงเข้าพรรษานี้เป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นงดดื่มสุรา นอกจากจะดีกับตัวเอง ยังดีกับคนรอบตัวเรา และสังคมอีกด้วยค่ะ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับผู้ที่ตั้งใจอยากจะเลิกดื่มสุราทุกท่านด้วยค่ะ”

สำหรับวันงดดื่มสุราแห่งชาตินั้น ทางคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ถึงเรื่องโทษ พิษภัย ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระตุ้นให้ประชาชนลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งยังได้มีส่วนร่วมในการปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาอีกด้วย