ช่อง 3 ส่งมอบถ่านไฟฉาย สมาคมสร้างสรรค์ไทย ต่อยอดโครงการ ถ่านไฟฉายเก่า สู่อิฐทางเดินผู้พิการ

173

ไทยทีวีสีช่อง 3 เดินหน้ารณรงค์ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ของสถานีฯจากทุกๆฝ่าย ร่วมกันบริจาคถ่านอัลคาไลน์แบบใช้แล้วทิ้ง ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน เพื่อนำไปสังเคราะห์สารเฟอร์โรแมกเนติก หรือสารแม่เหล็ก สำหรับนำมาใช้ฉาบผิวหน้าอิฐทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา ผ่านกล่องรับบริจาคมาระยะหนึ่ง ตามโครงการ “ถ่านไฟฉายเก่า สู่อิฐทางเดินผู้พิการ” ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาคมสร้างสรรค์ไทย(ตาวิเศษ)ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยได้ทำการศึกษาวิจัย นำถ่านอัลคาไลน์ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน หรือแบตเตอรี่แห้งไปรีไซเคิล เป็นแม่เหล็กเคลือบอิฐทางเท้า และไม้เท้าสำหรับผู้พิการทางสายตาเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

โดยเมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหารของสถานีฯ นำโดย คุณปริศนา มาลีนนท์ ผู้แทนกรรมการบริหารบริษัทในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ – คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ – คุณสุภิดา ฉัตราภิรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ – คุณอัญญวดี ลีลานุกิจ ผู้จัดการแผนกต้อนรับ พร้อมตัวแทนพิธีกรนักแสดง คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ รายการทีวี 360 องศา – มาริโอ้ เมาเร่อ ร่วมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับหน้าที่เป็นตัวแทนของสถานี ส่งมอบถ่านไฟฉายเก่าที่ได้รับการบริจาคจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ของสถานีฯ ให้กับคณะเจ้าหน้าที่จากสมาคมสร้างสรรค์ไทย(ตาวิเศษ)ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ พระราม 4 เพื่อนำไปดำเนินการรีไซเคิล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯต่อไป ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตาได้ในระดับหนึ่งแล้ว ทางสถานีฯเล็งเห็นว่า การบริจาคถ่านไฟฉายเก่า ยังเป็นการช่วยลดปัญหาขยะที่ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย