คณะผู้บริหารช่อง 3 เข้ารับพระราชทานเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

171

ด้วย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ทรงพระกรุณาโปรดให้  พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีรับมอบเทียนพรรษาพระราชทาน ตามโครงการ  “หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ” เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่  องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์  โดยมี คณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  นำโดย คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์  , คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์  และ คุณธีรพงษ์ พุ่มบ้านเซ่า  ผู้จัดการแผนกสื่อประชาสัมพันธ์  เป็นตัวแทนเข้ารับเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2560  ณ หอประชุมพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ  ร่วมกับ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดำเนินงานจัดโครงการ  “หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ” โดยคัดเลือกองค์กร หน่วยงานเอกชน  เพื่อมอบเทียนพรรษาพระราชทานให้แก่วัดทั่วประเทศ รวมทั้งหมด 77 จังหวัด และ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  ในฐานะสื่อมวลชน  ยังได้ร่วมพิจารณาคัดเลือกวัด จำนวน 1 วัด นอกเหนือจากพระอารามหลวงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ได้แก่  วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม  ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่  ซึ่งทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จะได้อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานไปถวายในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. พร้อมจัดกิจกรรมอันเป็นบุญกุศลให้อย่างสมพระเกียรติ ในลำดับต่อไป