เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสและคณะฯ เยี่ยมชมกิจการ กระชับมิตรไทยทีวีสี ช่อง 3

1067

ไทยทีวีสี ช่อง 3 รับโอกาสในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมคณะฯผู้ติดตามจากฝ่ายข่าว ซึ่งเดินทางมาพบผู้บริหารของสถานีฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี รวมทั้งเข้าชมกิจการของสถานีฯ และการปฏิบัติงานของครอบครัวข่าว 3 ตลอดจนการนำเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่ทันสมัย ซึ่งนำมาใช้ในการผลิตรายการประเภทต่างๆทางโทรทัศน์ อย่างพร้อมมูล

โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณสมชัย บุญนำศิริ ประธานกรรมการ นำทีมคณะผู้บริหารของสถานีฯ คุณสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร,คุณประชุม มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท,คุณน้ำทิพย์ พรมเชื้อ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์,คุณวรุณเทพ วัชราภรณ์ ที่ปรึกษาด้านการตลาด,คุณสำราญ ฉัตรโท รองกรรมการผู้จัดการ,คุณคชาชาญ มงคลเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ,คุณอัชฌา สุวรรณปากแพรก รองกรรมการผู้จัดการ,คุณปราโมทย์ วุฑฒิสาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส,  คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ และผู้ประกาศประกาศข่าว คุณชลพรรษา นารูลา,คุณนวนันท์ บำรุงพฤกษ์ ให้เกียรติต้อนรับ H.E.Mr.Gilles Garachon เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมคณะผู้ติดตาม ที่เข้ามาเยี่ยมชมกิจการของสถานีฯ โดยเฉพาะการดำเนินงานของครอบครัวข่าว 3 เกาะติดการทำงานในห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ระบบทีวีดิจิตอล ในหลากหลายรูปแบบ จากนั้นนำชมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งนำมาใช้สนับสนุนรายการต่างๆในทุกช่วงของสถานีฯ รวมทั้งได้สัมผัสบรรยากาศ การทำงานจริงภายในห้องส่ง ห้องควบคุม กับทีมผู้ประกาศแนวหน้าของสถานีอย่าง ดร.อริสรา กำธรเจริญ– ภาษิต อภิญญาวาท จากรายการ “เที่ยงวันทันเหตุการณ์” ก่อนเดินเยี่ยมชมตลาดนัดดาราเป็นการส่งท้าย ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์