คณะผู้บริหารช่อง 3 ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2560

163

เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา  คณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์  คุณดวงรัตน์ มหาวนิช และ คุณวรวรรณ ติณสูลานนท์  เป็นตัวแทนสถานีฯ เดินทางไปเข้าร่วมถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2560  ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์ท่านที่ได้ทรงประกอบ พระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสื่อสาร