หน่วยงาน องค์กร และประชาชน ร่วมใจบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านช่อง 3

159

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  ได้ร่วมกับ  มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย  , กองทัพอากาศ  , มูลนิธิครอบครัวข่าว และสิงห์อาสา  เปิดศูนย์รับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนครและภาคอีสาน ณ อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4   นับตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2560  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 วัน  ซึ่งมีหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชน ได้รวมใจกันนำสิ่งของใช้จำเป็น ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่ม และสิ่งดำรงชีพ มาบริจาคให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน  จากนั้นได้ทยอยลำเลียงสิ่งของบริจาคเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบอุทกภัยต่อไป