ช่อง 3 ร่วมมือ กรมประชาสัมพันธ์ ต่อยอดการฝึกปฏิบัติการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์

819

กรมประชาสัมพันธ์ ได้พิจารณาขอความร่วมมือมาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในการเป็นองค์กรสื่อสารมวลชน เพื่อการจัดฝึกปฏิบัติการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ สำหรับผู้บริหารสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ จำนวนกว่า 10 ท่าน จากจำนวนผู้เข้าฝึกปฎิบัติการทั้งหมด 102 ท่าน ในระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและเทคนิคในการให้สัมภาษณ์แก่ผู้บริหารของ กรมประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อนจะนำประสบการณ์ไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงต่อไปในอนาคต

โดยมี คุณธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมด้วย คุณอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1(ขอนแก่น) นำทีมตัวแทนประชาสัมพันธ์จากจังหวัดต่างๆ เช่น กำแพงเพชร แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น ชัยภูมิ สุรินทร์ นครสวรรค์ สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา ให้เกียรติเข้าร่วมฝึกการอบรม ปฏิบัติการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ ผ่านการรับรองจากตัวแทนผู้บริหารของสถานีฯ นำโดย คุณองอาจ โพธิวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส-คุณสนมพร ฉิมเฉลิม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว และคุณอัญญวดี ลีลานุกิจ ผู้จัดการแผนกต้อนรับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ก่อนจะเข้าฝึกปฏิบัติการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ เสริมสร้างบุคลิกภาพและทักษะด้านการพูดในที่สาธารณะ โดยเฉพาะการให้สัมภาษณ์และแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จากทีมวิทยากร ผู้ประกาศข่าวของสถานี อาทิ เทคนิคการให้สัมภาษณ์แบบการยืนนอกห้องส่งโดย คุณนภจรส ใจเกษม และเทคนิคการให้สัมภาษณ์ภายในห้องส่งรายการ กับคุณธีระ ธัญไพบูลย์ เป็นต้น ณ บริเวณชั้น G และห้องส่งออกอากาศ ชั้น 9 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์