ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ช่อง 3 มอบกระเช้าแทนกำลังใจ ท่าน ผอ.สำนักงานเขตคลองเตย

960

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ช่อง 3  มอบกระเช้าแทนกำลังใจ ท่าน ผอ.สำนักงานเขตคลองเตย

              สร้างความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง  สำหรับไทยทีวีสีช่อง 3  และพันธมิตรใจดี สำนักงานเขตคลองเตย  สำหรับการมอบความสุข ความปรารถนาดี ให้กันแก่ละกันในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงความมีน้ำใจ  ตลอดจนเป็นการตอบแทน และขอบคุณ ในการช่วยเหลือ และสนับสนุน ที่มีให้กันด้วยดีเสมอมา

โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณอัญญวดี ลีลานุกิจ ผู้จัดการแผนกต้อนรับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  รับหน้าที่ตัวแทนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถานีฯ นำกระเช้าไปเยี่ยมไข้ พร้อมอวยพรเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ  คุณอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ที่ป่วยด้วยอาการข้อเข่าอักเสบ  จากการปฏิบัติงานมาเป็นเวลานาน ให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ ณ สำนักเขตคลองเตย ทั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพที่ดี ระหว่างสององค์กรให้คงอยู่ตลอดไป