นักแสดงช่อง 3 ร่วมงาน มหัศจรรย์ ฟาร์มเกษตร สุรินทร์

245

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำนักแสดงร่วมงาน  “มหัศจรรย์ ฟาร์มเกษตร สุรินทร์” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการเกษตรอทิตยาทร โครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นักแสดงช่อง 3 แคร์-ฉัตรฑริกา สิทธิพรหม  เข้าร่วมรับเสด็จและรับเข็มพระราชทาน จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พร้อมทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับของที่ระลึกในการสนับสนุนจัดงาน ต่อมาวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560  นักแสดงช่อง 3  บอล-จิตรภานุ กลมแก้ว  และ  นน-ธนลภย์ ปรีดามาโนช  ร่วมร้องเพลง เล่นเกม และเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าภายในงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

สำหรับงาน  “มหัศจรรย์ ฟาร์มเกษตร สุรินทร์” จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร และโครงการซแรย์ อทิตยา โครงการในพระดำริฯ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร รวมถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ภาพต้นแบบจิตรกรรมฝาผนังรูปแบบล้านนาฝีพระหัตถ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า และผลิตผลทางการเกษตร ของโครงการเกษตรอทิตยาทร ของดีจังหวัดสุรินทร์กว่า 30  ร้านค้า