สื่อมวลชนจากเกาหลีใต้ ยกทีมเยี่ยมเยียนครอบครัวข่าว 3 แลกเปลี่ยนประสบการณ์

262

ไทยทีวีสีช่อง 3 ยังคงรักษามาตรฐานในการเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานข่าวและการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานโดยตลอด เช่นเดียวกับเมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณะเยี่ยมชม จาก The Korea Research Reporters Association คณะสื่อมวลชนจากประเทศเกาหลีใต้ รวมตัวกันเข้ามาเรียนรู้การปฏิบัติงานของครอบครัวข่าว 3และกิจการของสถานีฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ปฏิบัติ งานด้านสื่อโทรทัศน์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

โดยคณะตัวแทนผู้บริหารของสถานีฯ นำโดย คุณองอาจ โพธิวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส,คุณสนมพร  ฉิมเฉลิม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว,คุณอัญญวดี ลีลานุกิจ ผู้จัดการแผนกต้อนรับ ฝ่ายประชาสัมพัรธ์  ร่วมด้วยทีมผู้ประกาศของสถานีฯ คุณชิบ จิตนิยม,คุณนิลลยา ตรีวรวัฒน์ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะสื่อมวลชน The Korea Research Reporters Association จากประเทศเกาหลีใต้ พร้อมร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมงานครอบครัวข่าวมืออาชีพ ทีมข่าวต่างประเทศ,ก่อนจะพาเยี่ยมชมการทำงานภายในส่วนต่างๆของครอบครัวข่าว 3 โดยเฉพาะการดำเนินงานของทีมครอบครัวข่าว 3 เกาะติดการทำงานในห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ระบบทีวีดิจิตอลในหลากหลายรูปแบบ  จากนั้นนำชมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งนำมาใช้สนับสนุนรายการต่างๆในทุกช่วงของสถานีฯ รวมทั้งได้สัมผัสบรรยากาศการทำงานจริง อาทิ ห้องตัดต่อ ห้องควบคุม ห้องเทคนิคโทรทัศน์ กองบรรณาธิการครอบครัวข่าว 3  ห้องส่งของครอบครัวข่าว ภายใต้ระบบ Visual Studio ฯลฯ เป็นการส่งท้ายการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์