ช่อง 3 จัดรายการพิเศษ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

1297

ช่อง 3 จัดรายการพิเศษน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดทั้งเดือนตุลาคม โดยมีการคัดสรรเนื้อหา รูปแบบรายการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อแสดงความอาลัยฯ โดยเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่เคยถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทั้งเคยเฝ้าฯรับเสด็จ หรือมีเรื่องราวต่างๆส่วนตัว ที่ซาบซึ้ง ประทับใจ และผู้ที่ดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริ มาบอกเล่าในรายการต่างๆ อาทิ

รายการ ด้วยพระบารมีปกเกล้า 

ออกอากาศทางช่อง 33 

วันที่ 13 ต.ค. เวลา 15.00 น. และ 17.30 น.

วันที่ 23-24 ต.ค. เวลา 17.30 น.

วันที่ 25 ต.ค. เวลา 09.30 น. และ 12.15 น.

วันที่ 27 ต.ค. เวลา 13.15 น.

ออกอากาศทางช่อง 28 

วันที่ 9-12 , 15-20 , 23-24 ต.ค. เวลา 17.30 น.

ออกอากาศทางช่อง 13 

วันที่ 14-15 , 21-22 ต.ค. เวลา 17.30 น.

รายการ ตามรอยพระบาท ติดตามการออกอากาศในช่วงรายการข่าวทางช่อง 33 , ช่อง 28 และช่อง 13 ตลอดเดือนตุลาคม

รายการเย็นศิระ ใต้ร่มพระบารมี ออกอากาศในวันที่ 13 ต.ค. ทางช่อง 33 , ช่อง 28 และช่อง 13 เวลา 12.00 น.

รายการข้าพระบาท ติดตามการออกอากาศในช่วงรายการข่าวทางช่อง 33 , ช่อง 28 และช่อง 13 ตลอดเดือนตุลาคม

รายการ จดหมายเหตุ รัตนโกสินทร์ 

ออกอากาศในช่วงรายการข่าวประจำวัน ดังนี้

ช่อง 33:รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ และ รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ทางช่อง 33

ช่อง 28:รายการข่าวชาวบ้าน และ รายการคนเฝ้าข่าว

ช่อง 13:รายการเที่ยงเปิดประเด็น และ รายกา

รมิดไนท์แฟมิลี่