อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เยี่ยมชมกิจการของสถานีฯ เข้าพบตัวแทนทีมผู้บริหารของ ไทยทีวีสีช่อง 3

983

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เยี่ยมชมกิจการของสถานีฯ เข้าพบตัวแทนทีมผู้บริหารของ ไทยทีวีสีช่อง 3

          เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ได้พบคณะตัวแทนผู้บริหาร จากไทยทีวีสีช่อง 3 และรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของสถานีฯ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน   คณะอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวนกว่า 50 คน เลยได้รวมกลุ่ม ยกทีมกันมาเยี่ยมชมกิจการของสถานีฯ โดยเฉพาะการศึกษาข้อมูลด้านการดำเนินงาน การปรับเปลี่ยน ตลอดจนการพัฒนาการทำงานในส่วนต่างๆ ของไทยทีวีสี ช่อง 3 กับตัวแทนผู้บริหาร รวมทั้งการเข้าชมการปฏิบัติงานของครอบครัวข่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

โดยคณะผู้บริหารของสถานีฯ นำโดย คุณสมชัย บุญนำศิริ ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน),คุณฉัตรชัย เทียมทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน)และ คุณภาณุกรณ์ พึ่งประดิษฐ์  Head of IR   รับหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมเป็นผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดกับคณะอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ก่อนจะส่งไม้ต่อให้คณะผู้บริหาร  คุณองอาจ โพธิวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส,คุณศักดิ์ชาย โต้ตอบ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์,คุณอัญญวดี ลีลานุกิจ ผู้จัดการแผนกต้อนรับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นำชมการปฏิบัติงานภายในห้องส่ง ภายใต้ระบบ Visual Studio การทำงานบนจอ Green Screen การถ่ายทำรายการสด     “เรื่องเด่นเย็นนี้”  ทางช่อง 33 HD กับสองผู้ประกาศ วราภรณ์  สมพงษ์ – ประวีณมัย  บ่ายคล้อย   พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทิ้งท้ายด้วยการเข้าชมการทำงานกองบรรณาธิการครอบครัวข่าว3 ห้องระบบข้อมูลข่าว ห้องตัดต่อ  ผ่านการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ไปอย่างเต็มที่   ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์