คณะผู้บริหารช่อง 3 ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี กสทช.

321

คณะผู้บริหารช่อง 3 ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี กสทช.

           เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย คุณไพโรจน์ ปิ่นแก้ว ที่ปรึกษารองประธานกรรมการบริหาร ,  คุณวรุณเทพ วัชราภรณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารสายการตลาด ,  คุณปราโมทย์ วุฑฒิสาร  และ คุณองอาจ โพธิวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ,  คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์  เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี กสทช.  ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)

ในการนี้ คณะผู้บริหารช่อง 3 ได้มอบเงินบริจาคสมทบในนิธิทุน “พระจุลจอมเกล้าฯ”  โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยมี พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)  เป็นผู้รับมอบ