ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ด้วยการอุดหนุนผ้าพันคอลายดอกราชพฤกษ์

1100

ดอกราชพฤกษ์ แปลว่าต้นไม้ของพระราชาเป็นต้นไม้ประจำชาติไทย มีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำพระพุทธศาสนาและเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรีโดยภาพเขียนสีน้ำรูปดอกราชพฤกษ์นี้ ได้รับความกรุณาจากพฤกษศิลปินสีน้ำระดับโลก อาจารย์พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก นิสิตเก่าดีเด่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายได้สมทบกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเอง และสนับสนุนการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อให้คนไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพนี้

ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนผ้าพันคอลายดอกราชพฤกษ์ จากภาพเขียนสีน้ำของอาจารย์พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก พฤกษศิลปินสีน้ำ มีจำหน่ายราคา 1000 บาท/ผืน ที่ร้านจันกะผัก มูลนิธิชัยพัฒนา สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 หรือสามารถสั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้ (ค่าส่ง EMS 50 บาท/ผืน)