ประชาสัมพันธ์ช่อง3 เข้าสวัสดีปีใหม่ กรมกิจการพลเรือนกองทัพอากาศ

315

ประชาสัมพันธ์ช่อง3 เข้าสวัสดีปีใหม่ กรมกิจการพลเรือนกองทัพอากาศ

เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 คุณดวงรัตน์  มหาวนิช  รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3   เดินทางพบเจ้ากรมกิจการพลเรือนกองทัพอากาศ   พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี และ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนกองทัพอากาศ พลอากาศตรีพงษ์ศักดิ์  เสมาชัย และคณะ  เพื่อสานสัมพันธ์งานเพื่อมวลชน การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมกับกรมกิจการพลเรือนกองทัพอากาศอย่างต่อเนื่องยั่งยืน พร้อมสวัสดีปีใหม่มอบปฏิทินของที่ระลึกในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ด้วย