บีอีซีเวิลด์ จุดประกายความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ พัฒนาองค์กร กับการอบรม I(ME)IDEA

855

บีอีซีเวิลด์ จุดประกายความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ในการพัฒนาองค์กร กับการอบรม I(ME)IDEA

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560  คุณประชุม มาลีนนท์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด(มหาชน)   ได้เป็นประธานในการเปิดอบรม I(ME)IDEA  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้องค์กรได้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า พร้อมทั้งรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น

โดยในช่วงแรกได้มีการประกาศผลรางวัล NewsHawk ทั้งหมด 9 รางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากผลการโหวตและคณะกรรมการ โดยมี คุณประชม มาลีนนท์ เป็นผู้มอบ หลังจากนั้นในส่วนของ ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์  ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จำกัด ได้บรรยายเกี่ยวกับ ขั้นตอนในการคิดงาน Innovations เพื่อเป็นการสนองตอบความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ด้วยการนำปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มาคิดแก้ไขด้วยการ Brainstorm ในทีมเป็นต้น  ต่อจากนั้น คุณอรรณพ สิริติกุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายดูแลลูกค้า บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จำกัด ก็ได้มาให้แนวทางในการเป็นทีมงานที่แข็งแกร่งทางด้านการตลาด พร้อมอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตทัลที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันอีกด้วย

ต่อจากนั้นทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล นำโดยคุณ ภัทรศักดิ์ อุตตมะโยธิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล หรือ Chief Human Resources Officer(CHRO)ได้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้เกิดความคิดสร้างสรรค์  พร้อมทั้งยังได้รู้จักกับเพื่อนพนักงานในองค์กร เพิ่มมากขึ้นและในแต่ละกิจกรรมก็ล้วนเสริมสร้ามการทำงานที่เป็นทีมเวิร์ค เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น