ทีมนิสิตจากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ศึกษาดูงาน เปิดประสบการณ์ไทยทีวีสีช่อง 3

1583

ทีมนิสิตจากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ศึกษาดูงาน เปิดประสบการณ์ไทยทีวีสีช่อง 3

ครอบครัวข่าว 3 เปิดห้องปฏิบัติการและกองบรรณาธิการ ให้การต้อนรับเหล่าคณะนิสิตระดับปริญญาตรี รายวิชาการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย จากสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อเช้าวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา  โดยประเดิมเริ่มต้นด้วยการเข้าชมการทำงานในห้องพากย์ พบทีมผู้พากย์มืออาชีพประจำสถานีฯ อาทิ คุณนัยนา ทิพย์ศรี,คุณจุฑามาศ ชวนเจริญ คุณรัตติยากร ริมสินธุ ฯลฯ รับหน้าที่ร่วมอธิบาย เปิดเผยเทคนิคต่างๆที่นำมาใช้ในการพากย์  สาธิตการพากย์ภายใต้สถานการณ์จริง

จากนั้นทีมนิสิต เข้าสัมผัสบรรยากาศการทำงาน ภายในห้องออกอากาศรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ กระทบไหล่ทีมพิธีกรหลักอย่าง ดร.อริสรา กำธรเจริญ – ภาษิต อภิญญาวาท เรียนรู้เทคนิคการดำเนินรายงานข่าว  การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ตลอดจนเบื้องหลังในการผลิตรายการโทรทัศน์ภายใต้สถานการณ์จริง ก่อนที่คณะฯ ทั้งหมด จะปิดท้ายด้วยการเข้าศึกษาการทำงานของกองบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ  ครอบครัวข่าว 3  โดยได้ร่วมสนทนา ซักถามถึงขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติงาน เทคนิคการแปลข่าว  ประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์จริง กับทีมนักข่าวมืออาชีพอย่างละเอียด  ซึ่งต่างให้ความสนใจกันอย่างเต็มที่ ณ ห้องส่ง อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์