NIELSEN COMPANY จากประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานธุรกิจสื่อกับไทยทีวีสีช่อง 3

1206

Nielsen Company จากประเทศอินโดนีเซีย  ศึกษาดูงานธุรกิจสื่อกับไทยทีวีสีช่อง 3

ยังคงได้รับเกียรติในการต้อนรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับ ไทยทีวีสีช่อง 3 เช่นเดียวกับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะตัวแทนจากสื่อของประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ความร่วมมือของ The Nielsen Company ประเทศอินโดนีเซียและไทย  รวมตัวเข้ามาศึกษาการทำงาน กิจการของสถานีฯ โดยเฉพาะการเปลี่ยนเข้าสู่ยุคโทรทัศน์ดิจิทัล พร้อมเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารของสถานีฯในประเด็นดังกล่าว รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันมากยิ่งขึ้น

โดยคณะตัวแทนผู้บริหารของสถานีฯ นำโดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร,  คุณอัญญวดี ลีลานุกิจ ผู้จัดการแผนกต้อนรับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายข่าวและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้บริหารจาก The Nielsen Company ทั้งในส่วนของประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงตัวแทนจากสื่อของประเทศอินโดนีเซีย พร้อมเปิดโอกาสให้สัมภาษณ์ตัวแทนผู้บริหาร เกี่ยวกับการดำเนินงาน กิจการของสถานีฯ ประสบการณ์ด้านการเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกสู่โทรทัศน์ดิจิทัล  กลยุทธ์ในการรับมือ กฏหมายที่ควบคุม การขยายฐานการทำงาน ผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนการหาแนวทางในการแก้ไข และพัฒนาธุรกิจสื่อให้ดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จากนั้นคณะฯ ทั้งหมด ได้เข้าชมการทำงานภายในส่วนต่างๆของครอบครัวข่าว 3  เกาะติดการทำงานในห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล สัมผัสบรรยากาศการทำงานจริง พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของครอบครัวข่าว 3 ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์