ช่อง 3 ร่วมการฝึกปัญหาที่บังคับการ การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2561

1002

ช่อง 3 ร่วมการฝึกปัญหาที่บังคับการ การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2561

เมื่อวันพุธที่ 23 พ.ค.2561 ที่ผ่านมา กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้จัดการฝึกปัญหาที่บังคับการ(CPX)การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค.2561 ภายใต้กรอบการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2561 และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ พร้อมเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการประชาสัมพันธ์และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการฝึกฯ ในการนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  โดยมี คุณธีรพงษ์ พุ่มบ้านเซ่า ผู้จัดการแผนกสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนสถานีฯ เข้าร่วมการฝึกฯในครั้งนี้ ณ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์

ในการนี้ คุณดวงพร สัจจาพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครือข่ายการประชาสัมำันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์  ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  ทั้งนี้ พลโท ปรีชา สายเพ็ชร เจ้ากรมสรรพกำลังกลาโหม ได้เข้าเยี่ยมชมการฝึกฯ อีกด้วย

สำหรับการฝึกร่วม การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร (กรส.61)  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติการของฝ่ายทหาร ตามแผนป้องกันประเทศหรือภารกิจเพื่อความมั่นคงที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ตั้งแต่ภาวะปกติ ขั้นระดมสรรพกำลัง ขั้นเลิกระดม ได้อย่างมีความประสานสอดคล้องอย่างเป็นระบบตามหน้าที่และขีดความสามารถที่ได้กำหนดไว้ในภารกิจของแต่ละหน่วยงาน