ผู้บริหาร-นักแสดงช่อง 3 ร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ

1085

 ช่อง 3 ร่วมบำเพ็ญกุศลกับสมเด็จพระสังฆราช

ในการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัวสดิการฯวาสนะเวศน์ 

เมื่อวันอังคารที่ 8 พ.ค.2561 ที่ผ่านมา  คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารสถานีฯ นำนักแสดงช่อง 3  โบ๊ท-ธารา ทิพา จากละคร Mr.Merman แฟนฉันเป็นเงือก และ ลีน่า-ลลินา ชูเอ็ท จากละครเสน่ห์รักนางซิน  เดินทางไปร่วมงานครบรอบปีที่ 32 ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์  อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา และร่วมบุญในโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 43 ตัว พร้อมคล้องพวงมาลัยให้อาหารแก่โค-กระบือ อันเป็นอานิสงส์ใหญ่ของผู้บริจาค

ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  เสด็จเป็นองค์ประธาน  โดยทรงบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถร) โดยคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์ ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 60 รูป  พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ ประมาณ 230 คน

ทั้งนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก    ทรงประทานโอวาท และอนุโมทนาแก่ผู้บริจาคบำเพ็ญกุศลและไถ่ชีวิตโค-กระบือ จาก  โรงฆ่าสัตว์ นำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  อีกด้วย