สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เปิดอาคารโรงเรียนบุเจ้าคุณ

1129

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เปิดอาคารโรงเรียนบุเจ้าคุณ    อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์)  ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ ทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘”  ซึ่งโรงเรียนฯ ได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เจ้าอาวาสวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อำเภอวังน้ำเขียว เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่ออาคาร และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียตริเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ประดับที่ชื่ออาคารฯ ด้วย

ในการนี้ คณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  นำโดย  คุณประชุม มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)   พร้อมด้วยภริยา คุณสกลศรี มาลีนนท์  เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก และได้ ฉายพระฉายาลักษณ์ กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะเป็นผู้ให้การอุปการะคุณ

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อำเภอวังน้ำเขียว  เสด็จเข้าศาลาปฏิบัติธรรม ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระประธานประจำศาลาปฏิบัติธรรม และทรงประเคนผ้าไตรถวายแด่หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เจ้าอาวาสวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม  จากนั้นทรงปลูกต้นจำปีสิรินธรจำนวน ๒ ต้น ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ