ช่อง 3 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

746

ช่อง 3 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  โดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช.องค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านสื่อสารและภาคอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ณ ห้องนนทบุรี 1  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ถนนสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี

ภายในงานมีการเปิดตัวแคมเปญ “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง” พร้อมการปาฐกถาพิเศษ โดย พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.ต่อมา นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช.กล่าวถึงความมุ่งหวังของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ต่อความร่วมมือของเครือข่ายต่าง  ๆ ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน ในการนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  ในนาม บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน)ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเพื่อหวังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ในฐานะภาคอุตสาหกรรมบันเทิงที่สามารถสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ในกับสังคมได้อย่างทั่วถึง และตามปณิธานขององค์กรที่ว่า “เราต้องการเป็นที่พึ่งพาได้ของสังคม”

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช.องค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านสื่อสารและภาคอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรต่าง ๆ ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ด้วยการร่วมกันออกแบบและบรรจุเนื้อหาที่สร้างให้สังคม ไม่ทนต่อการทุจริตในผลงานและช่องทางการสื่อสารที่แต่ละองค์กรเป็นผู้กำกับดูแล สอดแทรกเนื้อหาในการป้องกันการทุจริตให้เกิดเป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในทุกภาคส่วนผ่านการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ และกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต รวมถึงมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับสำนักงาน ป.ป.ช.เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3