กฐินองค์กร

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
ขอเชิญร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคีมหากุศล
ผ้ากฐินประทาน จาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เพื่อนำปัจจัยไปดำเนินการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2560 (ตรงกับวันแรม 3 ค่ำ เดือน 11)

๛๏๛๛๏๛๛๏๛๛๏๛๛๏๛๛๏๛๛๏๛๛๏๛

ตามที่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นโรงพยาบาลที่รับผู้เจ็บป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลในภาคอีสาน เป็นโรงพยาบาลหน้าด่าน ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นโรงพยาบาลที่ไม่เคยปฏิเสธผู้ป่วยและเตียงไม่เคยเต็ม  แม้ว่า โรงพยาบาลจะพยายามเพิ่มห้องตรวจโรค เตียงรับผู้ป่วย แล้ว  ก็ยังไม่สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้อย่างเพียงพอ  และยังไม่สามารถขยายการบริการเพื่อรองรับเทคโนโลยีทางการแพทย์ จึงได้จัดทำ โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ที่ทันสมัย และครบวงจรที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานการจัด สร้างอาคาร  หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม รับเป็นประธานการก่อสร้าง ศิษยานุศิษย์และคณะศรัทธาต่างร่วมทำบุญถวายปัจจัย เพื่อให้การก่อสร้าง สำเร็จดังประสงค์ หลวงพ่อกัณหา ปรารภว่า “… ทำเพียงเล็กน้อย ก็เป็นกุศล อันยิ่งใหญ่…” และ “…การสร้างโรงพยาบาล เป็นมหาทาน เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ แก่ทุกชาติ  ทุกศาสนา…  มันมีบุญใหญ่   มีอานิสงส์ใหญ่…”

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) จึงขอเชิญทุกท่านร่วมบุญถวายผ้ากฐินสามัคคีมหากุศล     ผ้ากฐินประทาน จาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อนำปัจจัยที่ได้จากบุญกฐินครั้งนี้ไปร่วมสมทบทุน สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   และเครื่องมือแพทย์ ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

๛๏๛๛๏๛๛๏๛๛๏๛๛๏๛๛๏๛๛๏๛๛๏๛

ประธานฝ่ายสงฆ์

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

       ผ้ากฐินประทาน จาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

๛๏๛๛๏๛๛๏๛๛๏๛๛๏๛๛๏๛๛๏๛๛๏๛

สามารถโอนเงินบริจาคได้ที่
ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 337-0-33286-8
ชื่อบัญชี : ใจดี ใจสบาย สมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๛๏๛๛๏๛๛๏๛๛๏๛๛๏๛๛๏๛๛๏๛๛๏๛

กำหนดการ

11.30 น.
เริ่มประกอบพิธีถวายผ้ากฐินประทานฯในศาลา

– ประธานในพิธี ถวายพานพุ่มฯ

– ลำดับการ… ไหว้พระ บูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำถวายผ้ากฐิน อาราธนาธรรม พระสงฆ์แสดงธรรม

– เริ่มถวายผ้ากฐินตามลำดับจนเสร็จทุกคนชุดแรก นำโดย  คณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ กลุ่มบริษัท  บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน ) กลุ่มมีเดียเอเยนซี ผู้จัดรายการ ผู้จัดละคร ดารานักแสดง ผู้ประกาศข่าว ฯลฯ
– จากนั้น ประธานในพิธี ถวายผ้ากฐินประทาน จาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมผ้าที่จะกรานกฐิน
– พระสงฆ์ กล่าวอุปโลกน์กฐิน
– กรวดน้ำ พระสงฆ์ อนุโมทนาให้พร เป็นเสร็จพิธี.

๛๏๛๛๏๛๛๏๛๛๏๛๛๏๛๛๏๛๛๏๛๛๏๛

 

ประธานกรรมการร่วม

คุณวิชัย มาลีนนท์

คุณประวิทย์ คุณอรัญญา มาลีนนท์

คุณประชุม คุณสกลศรี มาลีนนท์

คุณรัตนา มาลีนนท์

คุณนิภา มาลีนนท์

คุณอัมพร มาลีนนท์

คุณสมเกียรติ คุณรัชนี นิพัทธกุศล และครอบครัว

คุณอภิญญา มาลีนนท์ และครอบครัว

คุณแพ็ตตรีเซีย มาลีนนท์ และครอบครัว

คุณแคทลีน มาลีนนท์ และครอบครัว

คุณเทรซี่ แอนน์ มาลีนนท์

คุณทศพล มาลีนนท์ และครอบครัว

คุณปิ่นกมล มาลีนนท์ และครอบครัว

คุณวรวรรธน์ มาลีนนท์ และครอบครัว

คุณอรอุมา มาลีนนท์

คุณวัลลิภา มาลีนนท์ และครอบครัว

คุณชฎิล มาลีนนท์

คุณจิรวัฒน์ คุณกมลเนตร มาลีนนท์

คุณนบชุลี มาลีนนท์

คุณปราลี มาลีนนท์

คุณปริศนา มาลีนนท์

คุณปิยวดี มาลีนนท์

คุณแอน มาลีนนท์

คุณสมชัย บุญนำศิริ

คุณสมประสงค์ บุญยะชัย

คุณมีชัย ฤชุพันธ์

คุณสมเกียรติ อ่อนวิมล

คุณชลิต ลิมปนะเวช

คุณสุนีย์ จิ่นจันทร์

คุณสมชาย คุณอาภัททรา ศฤงคารินกุล

คุณไบรอัน ลินด์เซย์ มาร์การ์

คุณประพงษ์ คุณอรนุช สุทธาวาศ

คุณกำพล แม้นชูวงศ์

คุณนพดล เขมะโยธิน

คุณวรุณเทพ วัชราภรณ์

คุณรณพงษ์ คำนวณทิพย์

คุณน้ำทิพย์ พรมเชื้อ

คุณภัทรศักดิ์ อุตตมะโยธิน

คุณสมรักษ์ ณรงค์วิชัย

คุณสำราญ ฉัตรโท

คุณอัชฌา สุวรรณปากแพรก

คุณคชาชาญ มงคลเจริญ

คุณธวัฒน์ชัย ศุภผลศิริ

คุณลักขนา จิระกาล

คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย

 

 

สายมีเดีย-เอเยนซี่ 

คุณกนิษฐา เขียวสะอาด

คุณคริสติน่า วชรเนตร

คุณจารุวรรณ นิรัติศัย

คุณจิรวัฒน์ อนิวรรตการ

คุณจิรัศดา ลิ้มสุวรรณ

คุณจุฑารัตน์ เอียตระกูลไพบูลย์

คุณชนานันท์ พูนสกุลทิพย์

คุณฐิติภรณ์ นิวัตศัยวงศ์

คุณณัฐพล ชโยดม

คุณณัฐวุฒิ หนูวงษ์

คุณณุกานดา เศรษฐโกศล

คุณณุวีร์ พงษ์สถิตย์พร

คุณดวงพร มุดจนทองสุข

คุณดาราวัลย์ กาญจนรุจิ

คุณดุจเดือน ศรมณี

คุณไตรลุจน์ นวะมะรัตน

คุณธานินทร์ พงศ์จาตุรนต์ศรี

คุณธราภุช จารุวัฒนะ

คุณธัญญาภรณ์ วงษ์กิตติวัฒน์

คุณนพคุณ สุจริตฉันท์

คุณนภาพร เจตะวัฒนะ

คุณบุญเทียม พิชัยวงศ์

คุณเบญญาภา เชาว์พานนท์

คุณประกิต อภิสารธนรักษ์

คุณประภัทษร บุญเทียม

คุณประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์

คุณปราณี ศันสนียเกียรติ

คุณปริทัศ มุ่งประสิทธิชัย

คุณปัทมวรรณ สถาพร

คุณพเยาว์ ธรรมธีรสุนทร

คุณพิทักษ์ อินทรฑตู

คุณพิศาล ประหัษฎางกูร

คุณภัทริญา เลิศประเสริฐพันธ์

คุณภาริณ จินดากุลณิช

คุณมณฑา มหพันธ์

คุณมณี เอียบ

คุณมไรนัล ชาร์มาร์

คุณมาลี กิตติพงศ์ไพศาล

คุณรัชนี นัยเนตร

คุณรัฐกร สืบสุข

คุณเล็ก รัมณียานนท์

คุณวรรณี พฤกษอรุณ

คุณวรรณี รัตนพล

คุณวรรณี อุรานุกูล

คุณวรุตม์ วงค์ประเสริฐ

คุณวศิน เตยะธิติ

คุณวิชัย สุภาสมบูรณ์

คุณวิภาพรรณ สวัสดิ์เอื้อ

คุณวิสาส์น สิริจันทานนท์

คุณวิสุทธิ์ ตันติตยาพงษ์

คุณศศิรัตน์ โฆษิตาวัฒนากุล

คุณศิริทิพย์ เมตไตรพันธ์

คุณศุภรักษ์ สุอาชาวรัตน์

คุณสกล นครชัย

คุณสมเกียรติ กิจเชวง

คุณสมจิต คูมณีปกรณ์

คุณสมภพ พิชัยวงศ์

คุณสมสิริ พิชัยวงศ์

คุณสรรเสริญ กาญจน์เกียรติกุล

คุณสายชล พงษ์ทองเจริญ

คุณสิรินารถ ศิริไพรวัน

คุณสิริอร เชิญพิพัฒน์

คุณสุณี ปริปุณณะ

คุณสุวภรณ์ วรรณลาภา

คุณเสาวณี อำนาจมงคล

คุณอติพร ประทีปมงคล

คุณอติพล อิทธิวัฒนะ

คุณอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์

คุณอรวดี เรืองศรี

คุณอรสา โชควารีพร

คุณอังคณา เลิศวงศ์ชัชวาล

คุณอัตถพงษ์ แดงละม้าย

คุณอัยย์ชัญญา วัฒนาพรวรกุล

คุณอิชยา สันติตระกูล

คุณอุดม พัฒนานิธิ

คุณอุบลวรรณ โชติวงศ์

คุณอุบลศรี ร่มโพธิ์คาพงษ์

คุณเอกนฤน สันติตระกูล

 

สายผู้จัดละคร – รายการ  

คุณกฤษณ์ ศุกระมงคล

คุณกอบสุข จารุจินดา

คุณจริยา แอนโฟเน

คุณฉลองบุญ คุณบุญจิรา คุณเฉิดบุญ ภักดีวิจิตร

คุณณฤทธิ์ ยุวบูรณ์

คุณณัฏฐนันท์ ฉวีวงษ์

คุณดิษย์ลดา ดิษยนันทน์

คุณไตรภพ ลิมปพัทธ์

คุณทาริกา ธิดาทิตย์

คุณธิติมา สังขพิทักษ์

คุณธีรเดช คุณบุษกร วงศ์พัวพันธ์

คุณนพพล คุณปรียานุช โกมารชุน

คุณปิยะ เศวตพิกุล คุณชุดาภา จันทเขตต์

คุณพงษ์พัฒน์ คุณธัญญา วชิรบรรจง

คุณพรสุดา ฮาวานี่ ต่ายเนาว์คง

คุณพอฤทัย ณรงค์เดช

คุณมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช

คุณยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์

คุณยุวดี ไทยหิรัญ

คุณวรายุฑ มิลินทจินดา

คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร

คุณสมจริง ศรีสุภาพ

คุณสมพงษ์ คุณภัทรภร วรรณภิญโญ

คุณสรวงสุดา ชลลัมพี

คุณหทัยรัตน์ อมตวณิชย์

คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์

คุณแอน ทองประสม

 

รองประธาน

คุณขุนทอง ชาลปติ

คุณจงสุข จรุงวัฒน์

คุณจเด็จ ทางเจริญ

คุณฉัตรชัย เทียมทอง

คุณณัฐธพงษ์ พิสิฐพัฒิกุล

คุณธิดารี เริกสำราญ

คุณนิจจนันท์ แสนทวีสุข

คุณนิมะ ราซิดี

คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ

คุณบุญฤทธิ์ สุวรรณพฤกษา

คุณปณิธาน ทศไนยธาดา

คุณประสิทธิ์ เชื้อพานิช

คุณปราโมทย์ วุฑฒิสาร

คุณปริญ เฟื่องวุฒิ

คุณพงษ์ศักดิ์ แก้วจันทร์ฤทธิ์

คุณพยนต์ ยุทธไตร

คุณพรศักดิ์ ลีฬหากาญจนา

คุณพิมลรัศมิ์ อนันตเจริญ

คุณเพิ่มศักดิ์ อาบทิพย์

คุณไพโรจน์ ปิ่นแก้ว

คุณมงคล ตุลยะปรีชา

คุณมนูญธรรม ถาใจ

คุณวศิน บูรณะเหตุ

คุณวิมลวรรณ ศรีวิจิตรานนท์

คุณศศิธร สุวรรณศรี

คุณศักดา อินทจีรัง

คุณสำเนียง มัธยม

คุณสุดาพร ผลขวัญ

คุณสุทิพา ธรรมสอน

คุณสุธิดา มาไลยพันธุ์

คุณสุบัณฑิต สุวรรณพ

คุณสุพิชา วิษณุเรืองเดช

คุณสุภาวดี ฉายวิมล

คุณสุริยา พูนประชาสิน

คุณองอาจ โพธิวร

คุณอนุชา นามไพโรจน์

คุณอนุรักษ์ เชิดสุริยา

คุณอมร โมฬีนนท์

คุณเอก อัครประเสริฐกุล

 

คุณกนิษฐา วัฒนไวฑูรย์ชัย

คุณกฤษฎิน สุวรรณบุบผา

คุณกฤษธิโชค จาตุรนต์รัศมี

คุณกัญญา รองมี

คุณกัมพล บัวศรี

คุณกำธร ธงทอง

คุณขจร วัฒนะจันทร์

คุณคนึงชนก ผดุงกิจ

คุณฉันทลักษณ์ สาระวิถี

คุณชยุตม์ เหมจักร

คุณชัชชัย ตัณฑุลสวัสดิ์

คุณชาตรี เภกะนันทน์

คุณชูชัย ศรีสิตานนท์

คุณไชยยันต์ ตรีกิจวัฒนากุล

คุณณัฐรินีย์ วรสวาสดิ์

คุณณัฐวุฒิ ธงภักดิ์

คุณดนัยนพ เกราะทอง

คุณดวงรัตน์ มหาวนิช

คุณดามพ์ ภูมิจิตร

คุณดารารัตน์ ถนัดทาง

คุณดาลัด คุปตะเวทิน

คุณดุสิต แสนเจริญ

คุณธนพล นารถศิลป์

คุณธนิดา กิจบำรุง

คุณธวัชชัย วัฒนวิจิตร

คุณธัญญะ วงศ์นาค

คุณธำรงค์ คงรักช้าง

คุณธีรพงษ์ พุ่มบ้านเซ่า

คุณธีระพล อินทมุสิก

คุณนรินทร์ เวรนยาวิส

คุณนุชจลี มะณีเติม

คุณบรรพต พื้นแสน

คุณเบ็ญจวรรณ วงศ์วิไล

คุณปทุมวดี ประทุมสุวรรณ

คุณปนัดดา เทศประสิทธิ์

คุณปรัชชา นิ้มหัตถา

คุณปรีดาพร วณิชย์กอบจินดา

คุณปัณรส มีชูนึก

คุณปิยนุช เฟื่องพานิชเจริญ

คุณพงศวัชร์ มงคลสุขพินันท์

คุณพรชัย ศิริวัฒน์

คุณพรรณทิพย์ กลกิจ

คุณพัชราภา ฐากูรบุตร

คุณพิสิฏฐพล สิมะเสถียร

คุณพูนทรัพย์ วัธนวงส์ศิริ

คุณไพโรจน์ ฟ้ารุ่งสาง

คุณภัทรพล ฮีวอลเกต

คุณภาณุกรณ์ พึ่งประดิษฐ์

คุณภาศรี ทรรพสุทธิ

คุณมนตรี เริงมิตร

คุณเมธาวี มหาอัมพรพฤกษ์

คุณยศวัฒน์ เด่นโกวิท

คุณรัตติยากร ณ บางช้าง

คุณเรณู ภาคานาม

คุณลภัส มีชื่น

คุณวรวรรณ ติณสูลานนท์

คุณวันดี ลิ่วไอศวรรย์

คุณวันทนีร์ โตสกุล

คุณวัลลภา สังข์สอน

คุณวารุณี เปรมรัตนวงศ์

คุณวิรัช ผลพฤกษ์รัตน์

คุณวิรัช แร่เจริญ

คุณวิราภรณ์ อุดมอิทธิพงศ์

คุณวิสิษฐ์ เวหนรัตน์

คุณวีณา พรประสิทธิ์

คุณศจี บูรณะสัมฤทธิ์

คุณศักดิ์ชาย โต้ตอบ

คุณศิริพร จงวัฒนะประสิทธิ์

คุณศิริเพ็ญ ปรุงวนิชศิริ

คุณศุภชัย ไล้เลิศ

คุณสถาพร ลิ้มเจริญ

คุณสนมพร ฉิมเฉลิม

คุณสมเกียรติ มหาวนิช

คุณสมชาย อินทโชติ

คุณสมชาย อินทรสถิต

คุณสมาน แจ้งจั่น

คุณสรศักดิ์ ภมร

คุณสโรบล ศุภผลศิริ

คุณสหภพ โสตทิพย์

คุณสายัณห์ ตั้งวิชิตฤกษ์

คุณสำเริง ชุมแก้ว

คุณสุจิตต์ แสนสวัสดิ์

คุณสุชาติ วิจารณบุตร

ว่าที่ ร.ต.สุพร ศรชัย

คุณสุภิดา ฉัตราภิรักษ์

คุณสุรพจน์ คำสุระ

คุณเสาวณี หิรัณจารุกร

คุณเสาวลักษณ์ ทวีถาวรสวัสดิ์

คุณอดิศร วัฒนา

คุณอนุชา สังขกุล

คุณอนุชาติ แก้วปู่

คุณอนุพงษ์ พงษ์ปรีชา

คุณอภิชิต วงศ์กีรติกุล

คุณอรรถพล ธีระปถัมภ์

คุณอัญญวดี ลีลานุกิจ

คุณเอกชัย ไตรวิชชา

 

สายดารานักแสดง

คุณเกียรติกมล ล่าทา

คุณโกสินทร์ ราชกรม

คุณคณิน สแตนลีย์

คุณคัคกิ่งรักส์ คิคคิคสะระณัง

คุณคิมเบอร์ลี แอน เทียมศิริ

คุณโฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว

คุณจรณ โสรัตน์

คุณจินตหรา สุขพัฒน์

คุณฉันธนะ กฤชกาญจนพันธ์

คุณชนาธิป โพธิ์ทองคำ

คุณชนิดาภา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์

คุณชาเคอลีน มึ้นช์

คุณฑาริกา อินสุวรรณ์

คุณณฐพร เตมีรักษ์

คุณณเดชน์ คูกิมิยะ

คุณณัฐพล วิริยะชัย

คุณณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ

คุณดวงตา ตุงคมณี

คุณดำรงพล ใครคล้าย

คุณเตชินท์ ปิ่นชาตรี

คุณธนลภย์ ปรีดามาโนช

คุณธนวรรธน์ วรรธนะภูติ

คุณนลินทิพย์ สกุลอ่องอำไพ

คุณนิษฐา จิรยั่งยืน

คุณบรมวุฒิ รัตน์นรี หิรัณยัษฐิติ และครอบครัว

คุณปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ และครอบครัว

คุณปริญ สุภารัตน์

คุณเปรมณัช สุวรรณานนท์

คุณพงศ์พันธุ์ หมุดคำ

คุณพรชิตา ณ สงขลา และครอบครัว

คุณพัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์

คุณแพทรีเซีย ธัญชนก กู๊ด

คุณภรณ์มณี เมษสิทธิ์สิริ

คุณภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดี

คุณภาราดา ชัชวาลโชติกุล

คุณภาสกร เครือโสภณ

คุณภิชาภัช มหาทิตยกุล

คุณมาริโอ้ เมาเร่อ

คุณมิริลิน เคท การ์ดเนอร์ และครอบครัว

คุณรณิดา เตชสิทธิ์

คุณรดา ศิริมะณีวัฒนา

คุณรังสิ สานกิ่งทอง และครอบครัว

คุณราณี แคมเปน

คุณราศรี บาเล็นซิเอก้า

คุณรินลณี ศรีเพ็ญ

คุณลลินา ชูเอ็ทท์ และครอบครัว

คุณลัทธ์กมล ปิ่นโรจน์กีรติ และครอบครัว

คุณวรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์

คุณวรินทร ปัญหกาญจน์

คุณวริษฐ์ ทิพโกมุท

คุณวิรากานต์ เสณีตันติกุล

คุณวีนา เมษกำเหนิดชัย

คุณศุภฤกษ์ บุณยานันต์ และครอบครัว

คุณเศรษฐา ศิระฉายา คุณอรัญญา นามวงษ์

คุณสเตฟานี่ แลร์ช

คุณภาสวิชญ์ บูรณนัติ และครอบครัว

คุณสิรินรัตน์ วิทยพูม และครอบครัว

คุณสุรินทร คารวุตม์

คุณอรสา พรหมประทาน

คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์

คุณอาคิรา สายสร้อย

คุณอุรัสยา เสปอร์บันด์

คุณเอกพงศ์ จงเกษกรณ์

 

สายผู้ประกาศข่าว

คุณกฤต เจนพานิชการ

คุณกิตติ สิงหาปัด

คุณจุฑาธิปษ์ ภักดีกุล

คุณเจก รัตนตั้งตระกูล

คุณทิชา สุทธิธรรม

คุณเทพกิจ ฉัตรสุริยาวงศ์

คุณธนสร อมาตยกุล

คุณธีระ ธัญไพบูลย์

คุณนวนันท์ บำรุงพฤกษ์

คุณนิธินาฏ ราชนิยม

คุณนิรมล เมธีสุวกุล

คุณนิลลยา ตรีวรวัฒน์

คุณเบญจมาลัญช์ เชาวน์สังเกต

คุณปฐวี บัววิรัตน สุจินตานนท์

คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย

คุณปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์

คุณพิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์

คุณเพชรี พรหมช่วย

คุณรินทร์ลิตา กีรติปัญญพันธ์

คุณวราภรณ์ สมพงษ์

คุณศมจรรย์ จรุงวัฒน์

คุณสมาพร รังษีกุลพิพัฒน์

คุณสุภาพร วงษ์ถ้วยทอง

คุณอริสรา กำธรเจริญ

คุณอาลิซาเบธ แซดเลอร์ ลีนานุไชย

 

กรรมการ

คณะเจ้าหน้าที่ สายมีเดีย-เอเยนซี่

บริษัท คาราท (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เค.เค. อินเตอร์ จำกัด

บริษัท จูเวล จำกัด

บริษัท ซัน รีชเชอร์ส จำกัด

บริษัท ซี.เอ.อินโฟมีเดีย จำกัด

บริษัท เซ็นจูรี่ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

บริษัท เซิร์ช อินเทลลิเจ็นท มีเดีย จำกัด

บริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จำกัด-กรุ๊ปเอ็ม เทรดดิ้ง

บริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จำกัด-มายด์แชร์

บริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จำกัด-มายด์แชร์ (ยูนิลีเวอร์)

บริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จำกัด-มีเดียคอม

บริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จำกัด-มีเดียเอ็ดจ์ : ซีไอเอ

บริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จำกัด-แมคซัส

บริษัท ดี.อี. แอนด์ เอ็ม จำกัด

บริษัท เดนท์สุ อีจิส เน็ตเวิร์ค ประเทศไทย จำกัด

บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท แดน จำกัด

บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ทศภาค จำกัด

บริษัท ทีซีอาร์ มีเดีย จำกัด

บริษัท ทีทูเค อินโนเวชั่น จำกัด

บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน)

บริษัท บลูริบบอน แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

บริษัท บุชแลนด์ จำกัด

บริษัท แบรนด์ คอนเนคชั่นส์ จำกัด

บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีเอชดี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฟาร์เธอร์แอนด์ซัน อีเว็นท์ เอเจนซี่ จำกัด

บริษัท มาคอว์ มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท มาย แอคเซส จำกัด

บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

บริษัท แมสซีฟ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

บริษัท รีเจนซี่บรั่นดีไทย จำกัด

บริษัท เรดิกซ์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

บริษัท วรรณา แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

บริษัท วินเนอร์ มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท วีเซียม (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สตาร์ รีชเชอร์ส กรุ๊ป จำกัด

บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท อ๊อบเทนเม้นต์ จำกัด

บริษัท ออพติมัม มีเดีย ไดเรคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ออมนิคอม มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อิมเมจ เฟิร์ส จำกัด

บริษัท อีแอลเอสอี จำกัด

บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด

บริษัท เอ เอ อาร์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

บริษัท เอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท แอกเซส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

บริษัท แอดสเปช มีเดีย จำกัด

บริษัท แอมพลิฟาย จำกัด

บริษัท แอมเมกซ์ ทีม แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

บริษัท แอล แอนด์ อาร์ มีเดีย จำกัด

บริษัท ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮาวาส เวิลด์ไวด์ แบงค็อค จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชฟิล์ม มีเดีย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบิสสิเนสซินเนอจี่

 

คณะเจ้าหน้าที่ สายผู้จัดละคร

บริษัท กันตนาเอฟโวลูชั่น จำกัด

บริษัท กัทส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

บริษัท กู๊ด ฟีลลิ่ง จำกัด

บริษัท ชลลัมพี โปรดั๊กชั่น จำกัด

บริษัท ซิติเซ่น เคน จำกัด

บริษัท เซิร์ท เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด

บริษัท โซนิกซ์ บูม จำกัด

บริษัท ดีจีเอ จำกัด  ครอบครัว การ์ดเนอร์

บริษัท ดี วัน ทีวี จำกัด

บริษัท ถนัดละคร จำกัด

บริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด

บริษัท ทีวีซีน จำกัด

บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด

บริษัท โนพรอบเล็ม จำกัด

บริษัท บรอดคาซท์ไทย เทเลวิชั่น จำกัด

บริษัท เป่าจินจง จำกัด

บริษัท มายน์แอทเวิร์คส์ จำกัด

บริษัท มาสเตอร์วัน โปรดั๊กชั่น จำกัด

บริษัท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เมกเกอร์ เค กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เมกเกอร์ เจ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ยูม่า 99  จำกัด

บริษัท ละครไท จำกัด

บริษัท สเต็ป ออนเวิร์ด จำกัด

บริษัท อาหลอง กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ฮู แอนด์ ฮู จำกัด

บริษัท แอค-อาร์ต เจเนเรชั่น จำกัด

BORN & ASSOCIATED CO.,LTD

 

คณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 : กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แซทเทิลไลท์ ทีวี บรอดคาสติ้ง จำกัด

บริษัท ทีวีบี ทรี เน็ตเวอร์ค จำกัด

บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด

บริษัท นิวเวิลด์ โปรดั๊กชั่น จำกัด

บริษัท บางกอกแซทเทิลไลท์ แอนด์ เทเลคอมมูนิเคชั่น จำกัด

บริษัท บางกอกเทเลวิชั่น จำกัด

บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

บริษัท บีอีซี บรอดคาสติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

บริษัท บีอีซี สตูดิโอ จำกัด

บริษัท บีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดิสทริบิวชั่น จำกัด

บริษัท บีอีซี แอสเซท จำกัด

บริษัท บีอีซี ไอที โซลูชั่น จำกัด

บริษัท บีอีซี-เทโร โชว์ จำกัด

บริษัท บีอีซี-เทโร ซีเนริโอ จำกัด

บริษัท บีอีซี-เทโร ทรู วิชั่นส์ จำกัด

บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด

บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด

บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ยู แอนด์ ไอ คอร์โปเรชั่น จำกัด

บริษัท รังสิโรตม์วนิช จำกัด

บริษัท ไลฟ์ เนชั่น บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด

บริษัท สำนักข่าว บีอีซี จำกัด

 

มูลนิธิครอบครัวข่าว

บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด

บริษัท เมืองทอง การก่อสร้าง จำกัด